Slanderbrat

Slanderbratcrwdns870:0crwdne870:0

crwdns842:0crwdne842:0
6190
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2191:0crwdne2191:0
5420
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2192:0crwdne2192:0
2,652-2,400-16
crwdns883:0crwdne883:0
52.33%
crwdns918:0crwdne918:0
1,043
crwdns7165:0crwdne7165:0crwdns7166:0crwdne7166:0
61% crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns7164:0crwdns6831:0crwdne6831:0crwdne7164:0:
79% crwdns6843:0crwdne6843:0
16% crwdns6842:0crwdne6842:0
5% crwdns6844:0crwdne6844:0
0% crwdns6846:0crwdne6846:0
0% crwdns6845:0crwdne6845:0
39% crwdns899:0crwdne899:0
crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns7164:0crwdns899:0crwdne899:0crwdne7164:0:
77% crwdns6842:0crwdne6842:0
15% crwdns6843:0crwdne6843:0
5% crwdns6846:0crwdne6846:0
3% crwdns6845:0crwdne6845:0
0% crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns861:0crwdne861:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns852:0crwdne852:0
163
crwdns2102:0crwdne2102:0
48.47%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:077
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.06%101 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.94%2 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 74.76%77 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 10.68%11 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 6.80%7 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 6.80%7 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.97%1 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
150
crwdns2102:0crwdne2102:0
52.67%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:024
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.04%100 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.96%2 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 89.22%91 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 4.90%5 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 3.92%4 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.98%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 0.98%1 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
136
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.68%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:029
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 82.28%65 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 17.72%14 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 83.54%66 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 6.33%5 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 5.06%4 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 2.53%2 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 2.53%2 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
131
crwdns2102:0crwdne2102:0
60.31%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:095
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.61%71 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.39%1 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 95.83%69 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 2.78%2 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.39%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
130
crwdns2102:0crwdne2102:0
51.54%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:036
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%41 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 73.17%30 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 26.83%11 crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns852:0crwdne852:0
121
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.72%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:010
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%60 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 78.33%47 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 16.67%10 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 5.00%3 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
121
crwdns2102:0crwdne2102:0
59.50%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:086
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%43 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 83.72%36 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 13.95%6 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.33%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
117
crwdns2102:0crwdne2102:0
56.41%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:073
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 88.68%47 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 11.32%6 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 45.28%24 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 28.30%15 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 18.87%10 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 5.66%3 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 1.89%1 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
110
crwdns2102:0crwdne2102:0
57.27%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:035
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns899:0crwdne899:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 52.63%30 crwdns899:0crwdne899:0
 • 47.37%27 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 57.89%33 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 22.81%13 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 8.77%5 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 7.02%4 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 3.51%2 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
107
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.47%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:062
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%25 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%25 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns1542:0crwdne1542:0
crwdns817:0crwdne817:0
Magnus
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
07:01
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Slark
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
00:18
crwdns837:0crwdne837:0
0/0/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
05:40
crwdns837:0crwdne837:0
0/4/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
01:43
crwdns837:0crwdne837:0
0/0/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
05:49
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
05:49
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
06:21
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
11:36
crwdns837:0crwdne837:0
0/4/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
06:31
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
09:55
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Tusk
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
24:55
crwdns837:0crwdne837:0
0/10/0
crwdns817:0crwdne817:0
Omniknight
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
35:09
crwdns837:0crwdne837:0
0/6/0
crwdns817:0crwdne817:0
Weaver
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
09:02
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Weaver
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
08:54
crwdns837:0crwdne837:0
0/5/0
crwdns817:0crwdne817:0
Weaver
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
Unknown
crwdns8289:0crwdne8289:0
crwdns807:0crwdne807:0
11:09
crwdns837:0crwdne837:0
0/4/0
5,800 crwdns2541:0crwdne2541:0crwdns2614:0crwdne2614:0
crwdns2324:0crwdne2324:0crwdns2196:53crwdne2196:5
crwdns1912:0crwdne1912:0
crwdns1913:0crwdne1913:0
crwdns1914:0crwdne1914:0
crwdns1915:0crwdne1915:0
crwdns1916:0crwdne1916:0
crwdns1917:0crwdne1917:0
crwdns1918:0crwdne1918:0

2020-06-18

Record: 0-0

2020-06-19

Record: 0-0

2020-06-20

Record: 0-0

2020-06-21

Record: 0-0

2020-06-22

Record: 0-0

2020-06-23

Record: 2-0

2020-06-24

Record: 1-1

2020-06-25

Record: 0-0

2020-06-26

Record: 0-0

2020-06-27

Record: 0-0

2020-06-28

Record: 0-0

2020-06-29

Record: 4-2

2020-06-30

Record: 0-0
crwdns1925:0crwdne1925:0

2020-07-01

Record: 0-0

2020-07-02

Record: 0-0

2020-07-03

Record: 0-0

2020-07-04

Record: 0-0

2020-07-05

Record: 0-0

2020-07-06

Record: 0-0

2020-07-07

Record: 0-0

2020-07-08

Record: 0-0

2020-07-09

Record: 0-0

2020-07-10

Record: 0-0

2020-07-11

Record: 0-0

2020-07-12

Record: 0-0

2020-07-13

Record: 0-0

2020-07-14

Record: 0-0

2020-07-15

Record: 0-0

2020-07-16

Record: 0-0

2020-07-17

Record: 0-0

2020-07-18

Record: 0-0

2020-07-19

Record: 0-0

2020-07-20

Record: 0-0

2020-07-21

Record: 0-0

2020-07-22

Record: 0-0

2020-07-23

Record: 0-0

2020-07-24

Record: 0-0

2020-07-25

Record: 0-0

2020-07-26

Record: 0-0

2020-07-27

Record: 0-0

2020-07-28

Record: 0-0

2020-07-29

Record: 0-0

2020-07-30

Record: 0-0

2020-07-31

Record: 0-0
crwdns1926:0crwdne1926:0

2020-08-01

Record: 0-0

2020-08-02

Record: 0-0

2020-08-03

Record: 0-0

2020-08-04

Record: 0-0

2020-08-05

Record: 0-0

2020-08-06

Record: 0-0

2020-08-07

Record: 0-0

2020-08-08

Record: 0-0

2020-08-09

Record: 0-0

2020-08-10

Record: 0-0

2020-08-11

Record: 0-0

2020-08-12

Record: 0-0

2020-08-13

Record: 0-0

2020-08-14

Record: 0-0

2020-08-15

Record: 0-0

2020-08-16

Record: 0-0

2020-08-17

Record: 0-0

2020-08-18

Record: 0-0

2020-08-19

Record: 0-0

2020-08-20

Record: 0-0

2020-08-21

Record: 0-0

2020-08-22

Record: 0-0

2020-08-23

Record: 0-0

2020-08-24

Record: 0-0

2020-08-25

Record: 0-0

2020-08-26

Record: 0-0

2020-08-27

Record: 0-0

2020-08-28

Record: 0-0

2020-08-29

Record: 0-0

2020-08-30

Record: 0-0

2020-08-31

Record: 0-0
crwdns1927:0crwdne1927:0

2020-09-01

Record: 0-0

2020-09-02

Record: 0-0

2020-09-03

Record: 0-0

2020-09-04

Record: 0-0

2020-09-05

Record: 0-0

2020-09-06

Record: 0-0

2020-09-07

Record: 0-0

2020-09-08

Record: 0-0

2020-09-09

Record: 0-0

2020-09-10

Record: 0-0

2020-09-11

Record: 0-0

2020-09-12

Record: 0-0

2020-09-13

Record: 0-0

2020-09-14

Record: 0-0

2020-09-15

Record: 0-0

2020-09-16

Record: 0-0

2020-09-17

Record: 0-0

2020-09-18

Record: 0-0
crwdns846:0crwdne846:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1583:0crwdne1583:05,955
53.13%
crwdns1584:0crwdne1584:0593
17.71%
crwdns1291:0crwdne1291:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1587:0crwdne1587:04,625
52.09%
crwdns1585:0crwdne1585:0791
57.65%
crwdns1586:0crwdne1586:0507
54.04%
crwdns1588:0crwdne1588:02
100.00%
crwdns1066:0crwdne1066:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1591:0crwdne1591:04,989
52.03%
crwdns1594:0crwdne1594:0727
59.70%
crwdns1618:0crwdne1618:083
61.45%
crwdns1350:0crwdne1350:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1602:0crwdne1602:02,980
51.38%
crwdns1601:0crwdne1601:02,975
54.89%
crwdns1035:0crwdne1035:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1606:0crwdne1606:05,305
52.95%
crwdns1618:0crwdne1618:0650
54.62%
crwdns7739:0crwdne7739:0
crwdns814:0crwdne814:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns813:0crwdne813:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns7584:0crwdne7584:0
crwdns786:0crwdne786:0STEAM_0:1:64670236
crwdns865:0crwdne865:0crwdns1500:0crwdne1500:0
Slanderbrat
Slander
Мелированный АРКАДИЙ
PivkoTeam.Slander
twitch.tv/mslander

crwdns843:0crwdne843:0

Dotabuff is continuing to develop new Dota products and would like your feedback to help us shape them! Tell us a little about yourself and your Dota experience and you may be selected to do a short video call with us, and receive a $20 steam gift card for your time.