TripleSteal-

TripleSteal-crwdns870:0crwdne870:0

crwdns842:0crwdne842:0
5712
crwdns2191:0crwdne2191:0
5146
crwdns2192:0crwdne2192:0
2,992-2,845-30
crwdns883:0crwdne883:0
51.00%
crwdns918:0crwdne918:0
crwdns7165:0crwdne7165:0crwdns7166:0crwdne7166:0
55% crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns7164:0crwdns6831:0crwdne6831:0crwdne7164:0:
52% crwdns6843:0crwdne6843:0
30% crwdns6842:0crwdne6842:0
16% crwdns6844:0crwdne6844:0
2% crwdns6845:0crwdne6845:0
0% crwdns6846:0crwdne6846:0
45% crwdns899:0crwdne899:0
crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns7164:0crwdns899:0crwdne899:0crwdne7164:0:
40% crwdns6846:0crwdne6846:0
40% crwdns6842:0crwdne6842:0
9% crwdns6844:0crwdne6844:0
7% crwdns6843:0crwdne6843:0
4% crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns861:0crwdne861:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns852:0crwdne852:0
1,162
crwdns2102:0crwdne2102:0
58.78%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:052
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 99.77%438 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 0.23%1 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 73.35%322 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 17.77%78 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 7.52%33 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.68%3 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.68%3 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
470
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.47%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:027
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns899:0crwdne899:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 68.75%22 crwdns899:0crwdne899:0
 • 31.25%10 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 43.75%14 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 25.00%8 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 18.75%6 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 6.25%2 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 6.25%2 crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns852:0crwdne852:0
385
crwdns2102:0crwdne2102:0
51.43%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:087
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 93.33%140 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 6.67%10 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 86.00%129 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 7.33%11 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 3.33%5 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 3.33%5 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
349
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.73%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:024
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns899:0crwdne899:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 85.37%175 crwdns899:0crwdne899:0
 • 14.63%30 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7039:0crwdne7039:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 50.24%103 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 26.83%55 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 19.02%39 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 2.44%5 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.46%3 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
251
crwdns2102:0crwdne2102:0
48.61%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:085
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%7 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7038:0crwdne7038:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 42.86%3 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 42.86%3 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 14.29%1 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
173
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.76%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:099
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%2 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%2 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
172
crwdns2102:0crwdne2102:0
57.56%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:028
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.46%64 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.54%1 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 96.92%63 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.54%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 1.54%1 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
150
crwdns2102:0crwdne2102:0
42.00%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:067
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%76 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 59.21%45 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 27.63%21 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 13.16%10 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
146
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.00%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:000
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%75 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7035:0crwdne7035:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 93.33%70 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 5.33%4 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.33%1 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
127
crwdns2102:0crwdne2102:0
55.12%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:095
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns899:0crwdne899:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%13 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7035:0crwdne7035:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 76.92%10 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 15.38%2 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 7.69%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns1542:0crwdne1542:0
crwdns817:0crwdne817:0
Luna
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x5
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
32:53
crwdns837:0crwdne837:0
12/3/13
crwdns817:0crwdne817:0
Kunkka
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
55:23
crwdns837:0crwdne837:0
2/7/25
crwdns817:0crwdne817:0
Legion Commander
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
46:28
crwdns837:0crwdne837:0
3/8/20
crwdns817:0crwdne817:0
Riki
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
21:18
crwdns837:0crwdne837:0
4/5/5
crwdns817:0crwdne817:0
Timbersaw
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
46:17
crwdns837:0crwdne837:0
18/7/12
crwdns817:0crwdne817:0
Sniper
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
23:26
crwdns837:0crwdne837:0
3/4/3
crwdns817:0crwdne817:0
Timbersaw
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
34:20
crwdns837:0crwdne837:0
7/5/3
crwdns817:0crwdne817:0
Bounty Hunter
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
49:17
crwdns837:0crwdne837:0
5/11/41
crwdns817:0crwdne817:0
Shadow Shaman
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1457:0crwdne1457:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
36:29
crwdns837:0crwdne837:0
2/6/11
crwdns817:0crwdne817:0
Troll Warlord
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
36:23
crwdns837:0crwdne837:0
13/4/11
crwdns817:0crwdne817:0
Troll Warlord
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
45:30
crwdns837:0crwdne837:0
15/9/17
crwdns817:0crwdne817:0
Faceless Void
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
49:45
crwdns837:0crwdne837:0
5/7/20
crwdns817:0crwdne817:0
Terrorblade
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
50:47
crwdns837:0crwdne837:0
10/4/20
crwdns817:0crwdne817:0
Timbersaw
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
33:48
crwdns837:0crwdne837:0
20/0/12
crwdns817:0crwdne817:0
Viper
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
1:03:30
crwdns837:0crwdne837:0
31/8/20
4,685 crwdns2541:0crwdne2541:0crwdns2614:0crwdne2614:0
crwdns2324:0crwdne2324:0crwdns2196:13crwdne2196:1
crwdns1912:0crwdne1912:0
crwdns1913:0crwdne1913:0
crwdns1914:0crwdne1914:0
crwdns1915:0crwdne1915:0
crwdns1916:0crwdne1916:0
crwdns1917:0crwdne1917:0
crwdns1918:0crwdne1918:0

2017-03-26

Record: 1-3

2017-03-27

Record: 0-0

2017-03-28

Record: 0-0

2017-03-29

Record: 0-0

2017-03-30

Record: 1-1

2017-03-31

Record: 0-0
crwdns1922:0crwdne1922:0

2017-04-01

Record: 5-1

2017-04-02

Record: 1-4

2017-04-03

Record: 0-0

2017-04-04

Record: 0-0

2017-04-05

Record: 0-0

2017-04-06

Record: 0-0

2017-04-07

Record: 2-1

2017-04-08

Record: 2-0

2017-04-09

Record: 0-0

2017-04-10

Record: 0-0

2017-04-11

Record: 0-0

2017-04-12

Record: 0-0

2017-04-13

Record: 0-0

2017-04-14

Record: 0-0

2017-04-15

Record: 0-2

2017-04-16

Record: 0-1

2017-04-17

Record: 0-0

2017-04-18

Record: 0-0

2017-04-19

Record: 0-0

2017-04-20

Record: 0-0

2017-04-21

Record: 0-0

2017-04-22

Record: 1-0

2017-04-23

Record: 0-1

2017-04-24

Record: 0-0

2017-04-25

Record: 0-0

2017-04-26

Record: 0-0

2017-04-27

Record: 0-0

2017-04-28

Record: 0-0

2017-04-29

Record: 0-2

2017-04-30

Record: 4-1
crwdns1923:0crwdne1923:0

2017-05-01

Record: 0-0

2017-05-02

Record: 1-1

2017-05-03

Record: 1-1

2017-05-04

Record: 1-1

2017-05-05

Record: 0-0

2017-05-06

Record: 3-3

2017-05-07

Record: 3-3

2017-05-08

Record: 1-4

2017-05-09

Record: 0-0

2017-05-10

Record: 0-0

2017-05-11

Record: 0-0

2017-05-12

Record: 1-1

2017-05-13

Record: 4-1

2017-05-14

Record: 2-2

2017-05-15

Record: 0-3

2017-05-16

Record: 3-5

2017-05-17

Record: 5-5

2017-05-18

Record: 0-4

2017-05-19

Record: 2-2

2017-05-20

Record: 3-2

2017-05-21

Record: 6-3

2017-05-22

Record: 7-0

2017-05-23

Record: 3-4

2017-05-24

Record: 0-0

2017-05-25

Record: 0-0

2017-05-26

Record: 0-3

2017-05-27

Record: 2-1

2017-05-28

Record: 2-5

2017-05-29

Record: 1-2

2017-05-30

Record: 2-2

2017-05-31

Record: 2-1
crwdns1924:0crwdne1924:0

2017-06-01

Record: 2-0

2017-06-02

Record: 0-0

2017-06-03

Record: 1-0

2017-06-04

Record: 0-1

2017-06-05

Record: 0-0

2017-06-06

Record: 0-0

2017-06-07

Record: 0-0

2017-06-08

Record: 0-1

2017-06-09

Record: 0-0

2017-06-10

Record: 2-1

2017-06-11

Record: 0-0

2017-06-12

Record: 2-0

2017-06-13

Record: 0-0

2017-06-14

Record: 0-0

2017-06-15

Record: 0-0

2017-06-16

Record: 0-1

2017-06-17

Record: 5-1

2017-06-18

Record: 2-1

2017-06-19

Record: 3-1

2017-06-20

Record: 0-0

2017-06-21

Record: 0-0

2017-06-22

Record: 0-0

2017-06-23

Record: 2-1

2017-06-24

Record: 1-0

2017-06-25

Record: 4-5

2017-06-26

Record: 3-2
crwdns846:0crwdne846:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1583:0crwdne1583:06,180
52.04%
crwdns1584:0crwdne1584:084
47.62%
crwdns1291:0crwdne1291:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1587:0crwdne1587:05,045
50.92%
crwdns1586:0crwdne1586:0838
51.67%
crwdns1618:0crwdne1618:0255
74.51%
crwdns1066:0crwdne1066:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1591:0crwdne1591:05,688
51.20%
crwdns1618:0crwdne1618:0477
61.84%
crwdns1350:0crwdne1350:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1601:0crwdne1601:03,167
55.23%
crwdns1602:0crwdne1602:03,013
48.69%
crwdns1035:0crwdne1035:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1606:0crwdne1606:03,455
52.16%
crwdns1612:0crwdne1612:02,062
52.23%
crwdns1613:0crwdne1613:0659
50.83%
crwdns1618:0crwdne1618:04
50.00%
crwdns7739:0crwdne7739:0
crwdns814:0crwdne814:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns786:0crwdne786:0STEAM_0:0:19301197
crwdns865:0crwdne865:0crwdns1500:0crwdne1500:0
TripleSteal-
bl

crwdns843:0crwdne843:0

 • See top plays from esports matches

 • Explore top plays by Hero, Player, Team, or Tournament

 • Clips become available very quickly (seconds) after happening