monkeys-forever

monkeys-forevercrwdns870:0crwdne870:0

crwdns842:0crwdne842:0
7383
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2191:0crwdne2191:0
5432
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2192:0crwdne2192:0
6,149-5,688-48
crwdns883:0crwdne883:0
51.74%
crwdns918:0crwdne918:0
42
crwdns7165:0crwdne7165:0crwdns7166:0crwdne7166:0
100% crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns7164:0crwdns6831:0crwdne6831:0crwdne7164:0:
88% crwdns6843:0crwdne6843:0
8% crwdns6844:0crwdne6844:0
2% crwdns6845:0crwdne6845:0
2% crwdns6842:0crwdne6842:0
0% crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns861:0crwdne861:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns852:0crwdne852:0
956
crwdns2102:0crwdne2102:0
60.67%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:059
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%395 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 87.09%344 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 6.84%27 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 4.56%18 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.01%4 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 0.51%2 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
929
crwdns2102:0crwdne2102:0
55.33%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:021
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 97.48%696 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 2.52%18 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 61.76%441 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 26.61%190 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 7.84%56 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.96%14 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 1.82%13 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
888
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.00%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:036
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 68.33%274 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 31.67%127 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 65.34%262 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 13.47%54 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 12.72%51 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 5.74%23 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 2.74%11 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
495
crwdns2102:0crwdne2102:0
56.36%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:013
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 99.79%467 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 0.21%1 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 54.70%256 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 39.74%186 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 3.21%15 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.28%6 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 1.07%5 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
478
crwdns2102:0crwdne2102:0
58.37%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:055
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 94.10%287 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 5.90%18 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 73.11%223 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 19.34%59 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 4.59%14 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.64%5 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 1.31%4 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
349
crwdns2102:0crwdne2102:0
46.99%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:083
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 99.32%145 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 0.68%1 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 93.84%137 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 4.11%6 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.37%2 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.68%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
337
crwdns2102:0crwdne2102:0
49.26%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:019
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 95.50%276 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 4.50%13 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 83.74%242 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 8.30%24 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 4.84%14 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 3.11%9 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
330
crwdns2102:0crwdne2102:0
51.52%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:072
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%102 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 88.24%90 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 10.78%11 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.98%1 crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns852:0crwdne852:0
312
crwdns2102:0crwdne2102:0
52.56%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:092
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.97%287 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.03%3 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 93.45%271 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 3.79%11 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 2.76%8 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
243
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.91%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:091
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 97.12%236 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 2.88%7 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 90.12%219 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 5.76%14 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 4.12%10 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns1542:0crwdne1542:0
crwdns817:0crwdne817:0
Batrider
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
35:56
crwdns837:0crwdne837:0
10/13/13
crwdns817:0crwdne817:0
Storm Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
08:49
crwdns837:0crwdne837:0
4/0/0
crwdns817:0crwdne817:0
Batrider
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
36:59
crwdns837:0crwdne837:0
5/11/9
crwdns817:0crwdne817:0
Pangolier
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
29:22
crwdns837:0crwdne837:0
3/15/3
crwdns817:0crwdne817:0
Batrider
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
32:43
crwdns837:0crwdne837:0
2/9/4
crwdns817:0crwdne817:0
Mars
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
40:58
crwdns837:0crwdne837:0
6/2/28
crwdns817:0crwdne817:0
Bloodseeker
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
45:59
crwdns837:0crwdne837:0
3/6/19
crwdns817:0crwdne817:0
Pangolier
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
51:16
crwdns837:0crwdne837:0
5/10/21
crwdns817:0crwdne817:0
Chaos Knight
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
39:30
crwdns837:0crwdne837:0
3/6/8
crwdns817:0crwdne817:0
Kunkka
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
22:55
crwdns837:0crwdne837:0
4/5/4
crwdns817:0crwdne817:0
Batrider
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
34:22
crwdns837:0crwdne837:0
6/8/21
crwdns817:0crwdne817:0
Batrider
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1462:0crwdne1462:0
crwdns1466:0crwdne1466:0
crwdns807:0crwdne807:0
19:30
crwdns837:0crwdne837:0
5/2/11
crwdns817:0crwdne817:0
Beastmaster
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1462:0crwdne1462:0
crwdns1466:0crwdne1466:0
crwdns807:0crwdne807:0
24:58
crwdns837:0crwdne837:0
6/2/7
crwdns817:0crwdne817:0
Mars
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1462:0crwdne1462:0
crwdns1466:0crwdne1466:0
crwdns807:0crwdne807:0
35:21
crwdns837:0crwdne837:0
2/7/12
crwdns817:0crwdne817:0
Viper
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1462:0crwdne1462:0
crwdns1466:0crwdne1466:0
crwdns807:0crwdne807:0
1:00:44
crwdns837:0crwdne837:0
6/13/20
6,765 crwdns2541:0crwdne2541:0crwdns2614:0crwdne2614:0
crwdns2324:0crwdne2324:0crwdns2196:53crwdne2196:5
crwdns1912:0crwdne1912:0
crwdns1913:0crwdne1913:0
crwdns1914:0crwdne1914:0
crwdns1915:0crwdne1915:0
crwdns1916:0crwdne1916:0
crwdns1917:0crwdne1917:0
crwdns1918:0crwdne1918:0

2020-06-18

Record: 2-3

2020-06-19

Record: 0-0

2020-06-20

Record: 0-0

2020-06-21

Record: 0-0

2020-06-22

Record: 0-0

2020-06-23

Record: 0-0

2020-06-24

Record: 0-0

2020-06-25

Record: 0-0

2020-06-26

Record: 0-1

2020-06-27

Record: 0-1

2020-06-28

Record: 0-0

2020-06-29

Record: 0-0

2020-06-30

Record: 0-0
crwdns1925:0crwdne1925:0

2020-07-01

Record: 0-0

2020-07-02

Record: 0-0

2020-07-03

Record: 0-0

2020-07-04

Record: 0-0

2020-07-05

Record: 0-0

2020-07-06

Record: 3-2

2020-07-07

Record: 0-0

2020-07-08

Record: 0-0

2020-07-09

Record: 2-5

2020-07-10

Record: 0-0

2020-07-11

Record: 0-0

2020-07-12

Record: 0-0

2020-07-13

Record: 0-0

2020-07-14

Record: 0-0

2020-07-15

Record: 0-0

2020-07-16

Record: 2-2

2020-07-17

Record: 0-0

2020-07-18

Record: 0-1

2020-07-19

Record: 0-0

2020-07-20

Record: 4-2

2020-07-21

Record: 2-1

2020-07-22

Record: 1-0

2020-07-23

Record: 6-0

2020-07-24

Record: 0-2

2020-07-25

Record: 2-1

2020-07-26

Record: 2-1

2020-07-27

Record: 0-0

2020-07-28

Record: 1-2

2020-07-29

Record: 0-0

2020-07-30

Record: 0-0

2020-07-31

Record: 0-1
crwdns1926:0crwdne1926:0

2020-08-01

Record: 9-8

2020-08-02

Record: 1-3

2020-08-03

Record: 0-0

2020-08-04

Record: 0-0

2020-08-05

Record: 0-0

2020-08-06

Record: 2-4

2020-08-07

Record: 0-1

2020-08-08

Record: 0-0

2020-08-09

Record: 0-0

2020-08-10

Record: 2-1

2020-08-11

Record: 2-0

2020-08-12

Record: 0-0

2020-08-13

Record: 2-0

2020-08-14

Record: 4-7

2020-08-15

Record: 0-0

2020-08-16

Record: 0-0

2020-08-17

Record: 0-0

2020-08-18

Record: 0-0

2020-08-19

Record: 0-0

2020-08-20

Record: 0-0

2020-08-21

Record: 0-0

2020-08-22

Record: 0-0

2020-08-23

Record: 0-0

2020-08-24

Record: 1-1

2020-08-25

Record: 4-1

2020-08-26

Record: 0-0

2020-08-27

Record: 0-0

2020-08-28

Record: 0-0

2020-08-29

Record: 0-0

2020-08-30

Record: 0-0

2020-08-31

Record: 0-0
crwdns1927:0crwdne1927:0

2020-09-01

Record: 2-3

2020-09-02

Record: 0-0

2020-09-03

Record: 1-2

2020-09-04

Record: 0-0

2020-09-05

Record: 0-0

2020-09-06

Record: 0-0

2020-09-07

Record: 0-0

2020-09-08

Record: 0-0

2020-09-09

Record: 2-5

2020-09-10

Record: 0-0

2020-09-11

Record: 0-2

2020-09-12

Record: 0-0

2020-09-13

Record: 1-1

2020-09-14

Record: 0-0

2020-09-15

Record: 0-0

2020-09-16

Record: 0-0

2020-09-17

Record: 3-6

2020-09-18

Record: 0-2
crwdns846:0crwdne846:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1583:0crwdne1583:014,544
52.04%
crwdns1584:0crwdne1584:0497
40.04%
crwdns1291:0crwdne1291:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1587:0crwdne1587:09,506
51.48%
crwdns1586:0crwdne1586:02,809
53.86%
crwdns1585:0crwdne1585:01,566
54.02%
crwdns1618:0crwdne1618:034
79.41%
crwdns1066:0crwdne1066:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1591:0crwdne1591:010,819
51.83%
crwdns1594:0crwdne1594:01,557
55.30%
crwdns1618:0crwdne1618:0348
62.64%
crwdns1350:0crwdne1350:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1601:0crwdne1601:07,294
53.92%
crwdns1602:0crwdne1602:07,250
50.14%
crwdns1035:0crwdne1035:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1605:0crwdne1605:013,010
52.59%
crwdns1618:0crwdne1618:01,534
47.33%
crwdns7739:0crwdne7739:0
crwdns814:0crwdne814:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns786:0crwdne786:0STEAM_0:1:43405521
crwdns865:0crwdne865:0crwdns1500:0crwdne1500:0
monkeys-forever
Red.monkeys-forever
CoL.monkeys-forever
Archon.monkeys-fo...
Glorious-Grape

crwdns843:0crwdne843:0

Dotabuff is continuing to develop new Dota products and would like your feedback to help us shape them! Tell us a little about yourself and your Dota experience and you may be selected to do a short video call with us, and receive a $20 steam gift card for your time.