crwdns2339:0crwdne2339:0
crwdns2277:0crwdne2277:0crwdns2340:0crwdne2340:0crwdns918:0crwdne918:0crwdns838:0crwdne838:0crwdns1565:0crwdne1565:0crwdns1566:0crwdne1566:0
crwdns2290:0crwdne2290:077.35%
46.31%
2.47
444
545
crwdns2289:0crwdne2289:014.21%
38.81%
2.35
442
543
crwdns2211:0crwdne2211:0
hopes up
hopes up won a crwdns2363:0crwdne2363:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
crwdns7054:0crwdne7054:0
33:57
crwdns1153:0crwdne1153:0
crwdns881:0crwdne881:0
~ 6500 MMR
4K
3D
21A
8crwdns993:0crwdne993:033crwdns838:0crwdne838:0
76%crwdns1442:0crwdne1442:0
480crwdns1565:0crwdne1565:0
574crwdns1566:0crwdne1566:0
194crwdns2257:0crwdne2257:0
6crwdns1656:0crwdne1656:0
47/96/164LH @ 10/20/30
00:53
07:30
16:57
23:22
27:31
32:33
crwdns1553:0crwdne1553:020.17% crwdns1197:0crwdne1197:0
Swashbuckle
1
3
5
7
Shield Crash
4
8
9
11
Lucky Shot
2
13
14
16
Rolling Thunder
6
12
18
Talent: +3 Mana Regen
10
Talent: 2s Shield Crash CD in Ball
15
crwdns864:0crwdne864:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns794:0crwdne794:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns921:0crwdne921:0crwdns906:0crwdne906:0

crwdns843:0crwdne843:0

crwdns7225:0crwdne7225:0
25
22.0% crwdns1545:0crwdne1545:0
-35s Rolling Thunder Cooldown
-35s Rolling Thunder Cooldown

Pick Rate: 22.0%
Win Rate: 60.4%
-1.8% crwdns918:0crwdne918:0
78.0% crwdns1545:0crwdne1545:0
+1.8%
-3s Swashbuckle Cooldown
-3s Swashbuckle Cooldown

Pick Rate: 78.0%
Win Rate: 62.2%
+1.8% crwdns918:0crwdne918:0
20
39.7% crwdns1545:0crwdne1545:0
+0.7%
+20 Strength
+20 Strength

Pick Rate: 39.7%
Win Rate: 56.8%
+0.7% crwdns918:0crwdne918:0
60.3% crwdns1545:0crwdne1545:0
+40 Swashbuckle Damage
+40 Swashbuckle Damage

Pick Rate: 60.3%
Win Rate: 56.1%
-0.7% crwdns918:0crwdne918:0
15
30.1% crwdns1545:0crwdne1545:0
+2s Rolling Thunder Duration
+2s Rolling Thunder Duration

Pick Rate: 30.1%
Win Rate: 50.6%
-0.8% crwdns918:0crwdne918:0
69.9% crwdns1545:0crwdne1545:0
+0.8%
2s Shield Crash CD in Ball
2s Shield Crash CD in Ball

Pick Rate: 69.9%
Win Rate: 51.4%
+0.8% crwdns918:0crwdne918:0
10
13.8% crwdns1545:0crwdne1545:0
+20 Movement Speed
+20 Movement Speed

Pick Rate: 13.8%
Win Rate: 43.4%
-5.5% crwdns918:0crwdne918:0
86.2% crwdns1545:0crwdne1545:0
+5.5%
+3 Mana Regen
+3 Mana Regen

Pick Rate: 86.2%
Win Rate: 49.0%
+5.5% crwdns918:0crwdne918:0
More Popular +WIN%
crwdns2099:0crwdne2099:0
crwdns1143:0crwdne1143:0crwdns873:0crwdne873:0crwdns1147:0crwdne1147:0
1st
大张伟
大张伟 6crwdns994:0crwdne994:0509
2nd
ana
ana 6crwdns994:0crwdne994:0147
3rd
rngg #YM
rngg #YM 6crwdns994:0crwdne994:0108
4th
hopes up
hopes up 5crwdns994:0crwdne994:0960
5th
OneHandBandit
OneHandBandit 5crwdns994:0crwdne994:0902
6th
Rem
Rem 5crwdns994:0crwdne994:0886
7th
Ƹ̵̡CHUNGӜ̵̨HAƷ 金请夏
Ƹ̵̡CHUNGӜ̵̨... 5crwdns994:0crwdne994:0864
8th
☯道法自然☯
☯道法自然☯ 5crwdns994:0crwdne994:0834
crwdns911:0crwdne911:0
crwdns871:0crwdne871:0crwdns807:0crwdne807:0
crwdns909:0crwdne909:01674y 329d 16h 57m
crwdns907:0crwdne907:011y 306d 8h 58m
crwdns821:0crwdne821:0
crwdns898:0crwdne898:0crwdns785:0crwdne785:0crwdns834:0crwdne834:0
17 +2.518 +2.816 +1.9
crwdns825:0crwdne825:0305
crwdns826:0crwdne826:01800/800
crwdns823:0crwdne823:03.52
crwdns822:0crwdne822:01.7
crwdns824:0crwdne824:047 - 53
crwdns827:0crwdne827:00.33
crwdns8202:0crwdne8202:0
crwdns8138:0Pangoliercrwdne8138:0