Gambit.Afoninje

Gambit.Afoninjecrwdns870:0crwdne870:0

crwdns842:0crwdne842:0
9007
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2191:0crwdne2191:0
8339
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2192:0crwdne2192:0
3,215-2,429-108
crwdns883:0crwdne883:0
55.89%
crwdns918:0crwdne918:0
383
crwdns7165:0crwdne7165:0crwdns7166:0crwdne7166:0
85% crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns7164:0crwdns6831:0crwdne6831:0crwdne7164:0:
85% crwdns6844:0crwdne6844:0
9% crwdns6842:0crwdne6842:0
5% crwdns6843:0crwdne6843:0
1% crwdns6846:0crwdne6846:0
0% crwdns6845:0crwdne6845:0
15%
crwdns7164:0crwdns899:0crwdne899:0crwdne7164:0:
93% crwdns6842:0crwdne6842:0
7% crwdns6846:0crwdne6846:0
0% crwdns6845:0crwdne6845:0
0% crwdns6844:0crwdne6844:0
0% crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns861:0crwdne861:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns852:0crwdne852:0
428
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.91%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:026
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%216 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 98.61%213 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 0.46%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.46%1 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 0.46%1 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
306
crwdns2102:0crwdne2102:0
61.11%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:083
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%145 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 99.31%144 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 0.69%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
281
crwdns2102:0crwdne2102:0
55.16%
crwdns837:0crwdne837:0
5crwdns993:0crwdne993:001
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.06%152 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.94%3 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 84.52%131 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 12.26%19 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 2.58%4 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.65%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
223
crwdns2102:0crwdne2102:0
59.64%
crwdns837:0crwdne837:0
5crwdns993:0crwdne993:050
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%104 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 88.46%92 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 9.62%10 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 0.96%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.96%1 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
215
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.49%
crwdns837:0crwdne837:0
5crwdns993:0crwdne993:083
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%104 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 95.19%99 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.88%3 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 0.96%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.96%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
205
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.66%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:062
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%97 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 97.94%95 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.06%2 crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns852:0crwdne852:0
189
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.97%
crwdns837:0crwdne837:0
5crwdns993:0crwdne993:012
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%124 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 98.39%122 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 1.61%2 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
188
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.53%
crwdns837:0crwdne837:0
5crwdns993:0crwdne993:082
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%125 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 92.80%116 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 4.00%5 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.60%2 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.80%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 0.80%1 crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns852:0crwdne852:0
179
crwdns2102:0crwdne2102:0
51.40%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:098
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%52 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 98.08%51 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 1.92%1 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
168
crwdns2102:0crwdne2102:0
60.71%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:037
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%112 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 97.32%109 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 0.89%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.89%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 0.89%1 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns1542:0crwdne1542:0
crwdns817:0crwdne817:0
Leshrac
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
34:08
crwdns837:0crwdne837:0
12/5/16
crwdns817:0crwdne817:0
Leshrac
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
14:49
crwdns837:0crwdne837:0
3/1/1
crwdns817:0crwdne817:0
Windranger
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
28:49
crwdns837:0crwdne837:0
2/4/4
crwdns817:0crwdne817:0
Windranger
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
19:01
crwdns837:0crwdne837:0
16/0/6
crwdns817:0crwdne817:0
Ember Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
58:46
crwdns837:0crwdne837:0
13/2/17
crwdns817:0crwdne817:0
Kunkka
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
47:25
crwdns837:0crwdne837:0
9/3/15
crwdns817:0crwdne817:0
Storm Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
37:48
crwdns837:0crwdne837:0
10/2/10
crwdns817:0crwdne817:0
Lina
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
29:36
crwdns837:0crwdne837:0
11/1/12
crwdns817:0crwdne817:0
Bounty Hunter
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
36:37
crwdns837:0crwdne837:0
4/7/12
crwdns817:0crwdne817:0
Queen of Pain
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
32:40
crwdns837:0crwdne837:0
2/4/3
crwdns817:0crwdne817:0
Storm Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
34:02
crwdns837:0crwdne837:0
11/2/21
crwdns817:0crwdne817:0
Storm Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
25:13
crwdns837:0crwdne837:0
16/1/9
crwdns817:0crwdne817:0
Ancient Apparition
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
58:58
crwdns837:0crwdne837:0
4/11/32
crwdns817:0crwdne817:0
Void Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
28:33
crwdns837:0crwdne837:0
13/2/10
crwdns817:0crwdne817:0
Ember Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
21:06
crwdns837:0crwdne837:0
2/4/2
5,690 crwdns2541:0crwdne2541:0crwdns2614:0crwdne2614:0
crwdns2324:0crwdne2324:0crwdns2196:53crwdne2196:5
crwdns1912:0crwdne1912:0
crwdns1913:0crwdne1913:0
crwdns1914:0crwdne1914:0
crwdns1915:0crwdne1915:0
crwdns1916:0crwdne1916:0
crwdns1917:0crwdne1917:0
crwdns1918:0crwdne1918:0

2020-06-23

Record: 0-0

2020-06-24

Record: 0-0

2020-06-25

Record: 0-0

2020-06-26

Record: 0-0

2020-06-27

Record: 0-0

2020-06-28

Record: 0-0

2020-06-29

Record: 0-0

2020-06-30

Record: 0-0
crwdns1925:0crwdne1925:0

2020-07-01

Record: 0-0

2020-07-02

Record: 0-0

2020-07-03

Record: 0-0

2020-07-04

Record: 0-0

2020-07-05

Record: 0-0

2020-07-06

Record: 0-0

2020-07-07

Record: 0-0

2020-07-08

Record: 0-0

2020-07-09

Record: 0-0

2020-07-10

Record: 0-0

2020-07-11

Record: 0-2

2020-07-12

Record: 0-0

2020-07-13

Record: 2-3

2020-07-14

Record: 3-2

2020-07-15

Record: 3-3

2020-07-16

Record: 0-0

2020-07-17

Record: 3-2

2020-07-18

Record: 4-3

2020-07-19

Record: 5-3

2020-07-20

Record: 2-2

2020-07-21

Record: 0-0

2020-07-22

Record: 4-5

2020-07-23

Record: 2-5

2020-07-24

Record: 3-3

2020-07-25

Record: 6-2

2020-07-26

Record: 4-4

2020-07-27

Record: 4-3

2020-07-28

Record: 4-4

2020-07-29

Record: 2-0

2020-07-30

Record: 0-0

2020-07-31

Record: 0-0
crwdns1926:0crwdne1926:0

2020-08-01

Record: 0-0

2020-08-02

Record: 5-3

2020-08-03

Record: 0-0

2020-08-04

Record: 3-5

2020-08-05

Record: 4-4

2020-08-06

Record: 0-0

2020-08-07

Record: 0-0

2020-08-08

Record: 0-0

2020-08-09

Record: 0-0

2020-08-10

Record: 0-0

2020-08-11

Record: 4-3

2020-08-12

Record: 5-3

2020-08-13

Record: 4-4

2020-08-14

Record: 1-0

2020-08-15

Record: 0-0

2020-08-16

Record: 0-4

2020-08-17

Record: 4-5

2020-08-18

Record: 4-3

2020-08-19

Record: 1-5

2020-08-20

Record: 0-0

2020-08-21

Record: 0-0

2020-08-22

Record: 5-1

2020-08-23

Record: 0-1

2020-08-24

Record: 4-4

2020-08-25

Record: 3-5

2020-08-26

Record: 5-5

2020-08-27

Record: 1-1

2020-08-28

Record: 0-0

2020-08-29

Record: 1-1

2020-08-30

Record: 0-0

2020-08-31

Record: 5-4
crwdns1927:0crwdne1927:0

2020-09-01

Record: 3-5

2020-09-02

Record: 0-0

2020-09-03

Record: 3-2

2020-09-04

Record: 2-0

2020-09-05

Record: 0-3

2020-09-06

Record: 1-2

2020-09-07

Record: 0-0

2020-09-08

Record: 0-0

2020-09-09

Record: 6-4

2020-09-10

Record: 7-0

2020-09-11

Record: 6-4

2020-09-12

Record: 4-0

2020-09-13

Record: 0-0

2020-09-14

Record: 4-5

2020-09-15

Record: 5-6

2020-09-16

Record: 2-7

2020-09-17

Record: 4-3

2020-09-18

Record: 0-0

2020-09-19

Record: 1-5

2020-09-20

Record: 5-6

2020-09-21

Record: 3-3

2020-09-22

Record: 5-3

2020-09-23

Record: 0-0
crwdns846:0crwdne846:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1583:0crwdne1583:06,943
55.98%
crwdns1584:0crwdne1584:0137
52.55%
crwdns1291:0crwdne1291:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1587:0crwdne1587:03,879
52.75%
crwdns1586:0crwdne1586:01,896
61.87%
crwdns1585:0crwdne1585:01,107
56.28%
crwdns1618:0crwdne1618:024
75.00%
crwdns1066:0crwdne1066:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1591:0crwdne1591:04,454
53.79%
crwdns1594:0crwdne1594:01,100
56.91%
crwdns1598:0crwdne1598:0623
67.42%
crwdns1618:0crwdne1618:0168
66.67%
crwdns1350:0crwdne1350:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1601:0crwdne1601:03,796
57.80%
crwdns1602:0crwdne1602:03,147
53.80%
crwdns1035:0crwdne1035:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1606:0crwdne1606:05,495
53.83%
crwdns1612:0crwdne1612:01,060
66.89%
crwdns1618:0crwdne1618:0388
56.70%
crwdns7739:0crwdne7739:0
crwdns814:0crwdne814:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns786:0crwdne786:0STEAM_0:0:40926248
crwdns865:0crwdne865:0crwdns1500:0crwdne1500:0
Gambit.Afoninje
meow
Afoninje
КЛЯТiЙ МОСКАЛi
РУССКИЙ ПЕРЕЦ

crwdns843:0crwdne843:0

Dotabuff is continuing to develop new Dota products and would like your feedback to help us shape them! Tell us a little about yourself and your Dota experience and you may be selected to do a short video call with us, and receive a $20 steam gift card for your time.